فرمانده سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر اظهار داشت : تدبیر مقام معظم رهبری به نیروهای مسلح در زمینه جشنواره مالک اشتر و ارزیابی رده های موفق بر این است که ارزش ها، شایستگی ها ، خلاقیت ها و ویژگی ها فردی و سازمانی را توسط اشراف بررسی و مشخص کنند و آن ها را تشویق کنند.
به گزارش ناصرون، سردار رزمجو صبح امروز در جشنواره مالک اشتر سپاه شهرستان بوشهر گفت : یکی از سطوح تشکیلات نیروهای مسلح به ویژه در سپاه پاسداران سطح فرمانده و مدیر از فرمانده پایگاه مقاومت تا فرمانده کل سپاه ، سلسله مراتب با استفاده از قابلیت ها و توانمندی ها و شایستگی ها تلاش کنند که در سازمان مربوطه در جهت پیشرفت و دست یابی به اهدافش هدایت کنند .
فرمانده سپاه امام صادق (ع) اذعان داشت: ایجاد مناسبات مطلوب ،اعمال تدابیر و اقدامات لازم ابتکار و خلاقیت در چارچوب نظام و مراتب فرماندهی،داشتن نیروی کارمد است . کارآمد در شاخص های مختلف ایمان تا تخصص برقراری شرایط و فراهم کردن زمینه رشد و استعدادهای مختلف هم در سازمان و هم در نیروهای مستعد و ده ها موارد دیگر قابلیت های یک مدیر و فرمانده در حیطه کاری خودش را اثر بخش می کند.
این مقام مسئول در ادامه افزود: تدبیر مقام معظم رهبری به نیروهای مسلح در زمینه جشنواره مالک اشتر و ارزیابی رده های موفق بر این است که ارزش ها، شایستگی ها ، خلاقیت ها و ویژگی ها فردی و سازمانی را توسط اشراف بررسی و مشخص کنند و آن ها را تشویق کنند.
وی با اشاره به ویژگی های فرماندهان و مدیران چهار اصل را از مهمترین ویژگی آنها برشمرد،۱ – قرآن مداری ۲ – دین باوری ۳ –عدالت خواهی ۴ – مبارزه با نفس
سردار رزمجو بیان کرد: جشنواره اشراف می خواهد بگوید در این سطح از مسئولیت مدیران و فرماندهان تلاش کردند و بالاترین امتیاز را کسب کردند از دیگر مواردی که اشراف به ما می آموزد این است که فرمانده ومدیردر سپاه شخصیت خود ساخته است و هیچ کاه در مقابل دشمن احساس ضعف و ناتوانی نکنیم همان طور که مالک اشتر احساس ناتوانی نکرد .
در پایان از تمامی رده های موفق در سطح پایگاه ، حوزه و ناحیه تقدیر به عمل آمد.

انتهای پیام/