مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر گفت: با افزایش دما و رطوبت بروز تنش در محصولات کشاورزی مانند خرما، مرکبات، کنجد و نشای سبزی و صیفی در گلخانه‌ها دور از انتظار نیست.

به گزارش ناصرون، احمد سبحانی افزود: این تنش‌ها باعث بروز عارضه پژمردگی خوشه خرما، سرخشکیدگی شاخه مرکبات، ریزش برگ و میوه، سوختگی یک طرفه و کم آبی میوه و در گلخانه منجر به بوته میری نشا‌های سبزی و صیفی می‌شود.

او ادامه داد: افزایش شدید دما باعث فعالیت بیش از حد بعضی از آفات و بیماری‌ها از جمله کنه‌های نباتی در مرکبات و نخیلات، شیوع بیماری قارچی ناتراسیا، عامل خشکیدگی شاخه در مرکبات، شیوع بیماری قارچی ماکروفومینا (عامل بیماری ساق سیاه کنجد) و بوته میری‌های ناشی از قارچ‌های فایتوفتورا، رایزوکتونیا و فوزاریوم در نشا‌ها می‌شود.

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر با اشاره به راه‌های کاهش تنش برای باغداران، کشاورزان و گلخانه داران، بیان کرد: در نخلستان‌ها که امکان آبیاری وجود دارد، آبیاری صورت گیرد و در نخیلاتی که امکان آبیاری وجود ندارد، خوشه‌ها تنک شوند.

سبحانی عنوان کرد: کشاورزان از انجام هرگونه تغذیه تا برطرف شدن شرایط تنش خودداری و دور و میزان آبیاری را در مرکبات با دقت و با توجه به نیاز گیاه تنظیم کنند.

او افزود: تا حد امکان تا برطرف شدن تنش از استفاده از سموم خودداری شود و گلخانه‌داران دما و رطوبت گلخانه را به صورت مستمر پایش کنند و سطح خارجی گلخانه‌ها را پوشش مناسب دهند.

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر گفت: مزارع کنجد در حد نیاز آبیاری شود تا از تنش‌های خشکی و بیماری که منجر به کاهش شدید عملکرد می‌شود، جلوگیری شود.

انتهای پیام/

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان