به گزارش ناصرون ، به دلیل افزایش نزخ ارز و بخصوص صف های کیلیومتری در استان بوشهر برای دریافت گوشت قرمز و مرغ در روزهای گذشته کمپین رئیس جمهور به بوشهر نیاید توسط اصلاح طلبان تندرو بوشهری کلید خورد و در پی آن واکنش های بسیار زیادی در شبکه اجتماعی اینستاگرام به همراه داشت.

برخی از اصلاح طلبان که با عنوان فعالین اجتماعی خود را برای جامعه معرفی کرده اند دست بکار شده تا در بازی جدید عبور از روحانی قرار گیرند و در سال ۱۴۰۰ بتوانند به راحتی از گزینه جدید اصلاح طلبان حمایت و بازی دوسر بردی را آغاز کنند.

یکی از معروفترین نوازندگان بوشهری در سال ۹۶ در قالب یک اثر هنری حمایت خود را از حسن روحانی اعلام کرد و در بخشی از این اثر موسیقی از کلمه رای ما روحانی استفاده کرد که همه اصلاح طلبان وی را مورد تشویق قرار دادند.

امروز همان اصلاح طلبانی که از این موسیقی استقبال بسیار زیادی کردند و عامل انتشار در شبکه های اجتماعی بودند به دلیل ضعف در عملکرد دولت تدبیر و امید این هنرمند را مورد انتقاد قرار داده اند که چرا واکنشی نسبت به عدم مدیریت رئیس جمهور نشان نمی دهد و اثری مشابه سال ۹۶ اما انتقادی تولید نمی کند.

این فعال اجتماعی که خود یکی از لیدرهای اصلاح طلبان برای پوشاندن عدم مدیریت روحانی در سال ۹۶ بود، امروز در شرایطی که مردم کاملا ناراضی از انتخاب و حمایت اصلاح طلبان هستند و مشکلات اقتصادی ایجاد شده است در حال نا امید کردن مردم از عملکرد فردی که خودشان حامی وی بودند، شده اند.

حال جای سوال است که چرا اصلاح طلبان پروژه عبور از روحانی را کلید زده اند؟
آیا اصلاح طلبان به گذشته خود فکر کرده اند که چگونه افکار عمومی را تحت تاثیر قرار دادند و باعث بانی همه مشکلات امروز هستند؟

انتهای پیام

سپاس