به گزارش ناصرون ،یکی از کاربران شبکه اجتماعی توئیتر در صفحه شخصی خود از رابطه مستقیم حسام الدین آشنا با کمپین علیه محسن رضایی نوشت: