به گزارش"ناصرون"مسئول بسیج هنرمندان شهرستان دشتستان دبراره این این دیدار اظهار داشت: تجدید بیعت با شهدا و طنده نگاه داشتن یاد آن رشادت مکاری ها باعث تجدید روحیه انقلابی در دل ها می شود.

محبوبه اسلام پور در ادامه صحبت های خود اضافه کرد: ما هر روز شاهد حماسه ها ی بزرگی توسط نسل های انقلابی هستیم که هر یک خود تاریخ ساز ایران ما هستند.

اسلام پور تصریح کرد:شهادت، شهید حججی حماسه عاشورایی بود که زنجیر شده به عاشورای حسینی است و در همین راستا بسیج هنرمندان شهرستان دشتستان با حمایت هنر و هنرمندان یاد و خاطره این شهدا و همچنین شهید عاشورایی را زنده نگه داشته است که در این اقدام آقای اسماعیل مسیح گل از مزار شهید حججی و با خانواده شهید حججی دیدار کرد.