به گزارش"ناصرون"مردم با استقبال خود از این ضریح ثابت کردند که همواره عاشق ائمه اطهار(ع) هستند و استقبال از این ضریح در واقع عشق و دلبستگی مردم به ائمه اطهار (ع) را اثبات کرد.

در این آئین، تعداد زیادی از مردم روستاهای اطراف نیز حضور یافتند و عشق و ارادت خود به اهل بیت را نشان دادند.